Fier melden wij dat onze jeugdwerking opnieuw het erkende kwaliteitslabel heeft behaald !

 

Double Pass, een internationale referentie m.b.t. talentontwikkeling in sport (en voetbal in het bijzonder), kwam onze jeugdwerking doorlichten in november.
Dankzij de inspanningen van iedereen binnen de club, oordeelden zij dat onze jeugdwerking behoort tot de crème-de-le-crème binnen het gewestelijke segment.

 

Proficiat aan iedereen !

 

Als gevolg van de geldende coronamaatregelen zijn alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen in het huidige seizoen met onmiddellijke ingang stopgezet. Alle amateurcompetities worden als blanco beschouwd; alle rangschikkingen worden geannuleerd en er zullen geen kampioenen noch sportieve stijgers en dalers worden aangeduid. De concrete gevolgen voor de jeugd- en reservencompetities zijn op dit moment nog niet bekend maar zullen binnenkort gecommuniceerd worden. De details van deze beslissing zijn te raadplegen op de website van Voetbal Vlaanderen.